Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Artykuły

fotogalerie

Czas zawodowców BIS

FILMOTEKA

praktyki zagraniczne

Biuletyn BIP

historia szkoły

01.09.1962 - Powołanie Trzyletniego Technikum dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w Warszawie w specjalnościach: aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka.

01.09.1964 - Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zakładów Automatyki Przemysłowej Ministerstwa Przemysłu w zawodach: monter automatyki przemysłowej i radiomonter.

01.09.1969 - Otwarcie Państwowej Szkoły Technicznej dla Pracujących na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego w specjalności – pomiary przemysłowe i automatyka.

01.09.1969 - Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych dla Pracujących Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. W skład Zespołu Szkół Zawodowych weszły:
Zasadnicza  Szkoła Zawodowa, Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Państwowa Szkoła Techniczna.

01.09.1972 - Otwarcie Liceum Zawodowego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrowie Wielkopolskim.

01.09.1972 - Otwarcie Warsztatu Szkolnego na terenie Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim.

30.11.1973 - Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Wręczenie sztandaru szkoły.

01.02.1976 - Powołanie Średniego Studium Zawodowego Wielkopolskich Zakładów Automatyki Kompleksowej „MERA-ZAP-MONT”.

26.02.1976 - Zmiana dotychczasowej nazwy Zespół Szkół Zawodowych dla Pracujących na Zespół Szkół Technicznych Wielkopolskich Zakładów Automatyki Kompleksowej „MERA–ZAP–MONT”.

01.09.1977 - Włączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zakładów Sprzętu Mechanicznego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego do Zespołu Szkół Technicznych MPM WZAK MERA-ZAP-MONT.

01.09.1978 - Oddanie do użytku kompleksu budynków dydaktycznych i administracyjno–gospodarczych Zespołu Szkół Technicznych.

01.09.1980 - Powołanie przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (KOiW – Kalisz):
Technikum Elektronicznego na podbudowie szkoły podstawowej (radiotechnika i telewizja), Policealnego Studium Zawodowego w specjalności: radiotechnika i telewizja, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie - monter aparatury radiowo-telewizyjnej.

01.09.1980 - Powołanie przy Zespole Szkół Technicznych Ogniska Pracy Pozaoświatowej.

01.09.1985 - Oddanie do użytku pełnowymiarowej Krytej Pływalni „DELFIN”

01.09.1996 - Oddanie do użytku Pawilonu Laboratoryjnego, „Zielonej Sali Gimnastycznej” i kortów tenisowych.

2002 - Podjęcie adaptacji pomieszczeń szkolnych przy ul. Poznańskiej na pomieszczenia Laboratorium Warsztatowego.

09.09 - 22.09.2002 - Praktyka 14 uczniów z Turyngii z Zella-Mehlis.

10.2002 - Ukazanie się tomiku wierszy maturzystów ZST Nasze poetyzowanie. 

12.10.2002 - Uroczystość 40 – lecia ZST. Wizyta Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej.

2002 - „Otrzęsiny klas pierwszych”, wprowadzające uczniów do społeczności szkolnej, stają się stałym elementem tradycji Samorządu Uczniowskiego.

23.11.2002 - Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniu: „Mechatronika w przemyśle i szkolnictwie zawodowym”

24.11.2002 - II Otwarte Mistrzostwa amatorów w Pływaniu Powiatu Ostrowskiego.

03.12 – 13.12. 2002 - Pobyt uczniów z Niemiec na warsztatach informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego z Hildburghausen.

29.01. 2003 - Przeprowadzenie bezpłatnego kursu komputerowego dla bezrobotnych z udziałem 14 uczestników.

21.02. 2003 - Uroczyste nadanie tytułu Ostrowianin Roku założycielowi i wieloletniemu dyrektorowi ZST Waldemarowi Gostomczykowi.

1.03. 2003 - Zgłoszenie pierwszego formularza aplikacyjnego partnerskiej współpracy szkół Socrates Comenius w ramach integracji z Unią Europejską.

8-9.03. 2003 - IV Targi Edukacyjne pod patronatem Stowarzyszenia Prometeusz.

22.03.2003 - Drzwi otwarte szkoły skierowane do absolwentów szkół gimnazjalnych.

2003 - Początek działalności pierwszych młodzieżowych miniprzedsiębiorstw pod opieką mgra inż. Janusza Wawrzyniaka.

12.05.2003 - Seminarium edukacyjne Miniprzedsiębiorstwa

2003 - IV edycja Konkursu Elektronik.

18-20.06.2003 - Wizyta nauczycieli w centrum szkolenia Zella-Mehlis w ramach programu Leonardo i Socrates.

09.2003 - Pierwszy obóz integracyjny dla klas pierwszych w Boszkowie.

19.09 - 2.10.2003 - Wizyta szkoleniowa uczniów z Niemiec z Rohr-Kloster w ramach projektu Socrates Comenius.

04 – 20.11.2003 - Praktyka zagraniczna 15 uczniów ZST w Suhl w Turyngii

06-07.03.2004 - V Targi Edukacyjne Południowej Wielkopolski w kompleksie ZST .

18.03.2004 - V edycja Konkursu Elektronik pod hasłem: Uczenie przez praktyczne działanie. Jak się uczyć?

20.04.2004 - Konkurs Złota Lutownica.

2004 - Szkolenie uczniów w ośrodku Rohr-Kloster w ramach Programu Socrates Comenius.

10.2004 - Praktyka zawodowa 15 uczniów w Turyngii 3 tygodniowa - w ramach programu Leonardo.

05-06.03.2005 - VI Targi Edukacyjne połączone z dniami otwartymi szkoły.

07.04. 2005 - Zasadzenie drzewa papieskiego Jana Pawła II na dziedzińcu szkoły na zakończenie uroczystości upamiętniających życie i pontyfikat Wielkiego Polaka.

23.05.2005 - I Ostrowski Festiwal Nauki, Dzień Fizyki i Techniki w formie wykładów i pokazów w campusie ZST.

16 .10. 2005 - Inauguracja akademicka Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej (Działalność rozpoczął od 1998/99 w III LO w Kaliszu, kierunek elektronika i telekomunikacja. Od 1999 r. w ZST w Ostrowie). W 2003/04 odbyła się rekrutacja na kierunku informatyka ze specjalnościami mechatronika i teleinformatyka.

2005 - Praktyka uczniów z Niemiec w ZST w ramach programu Partnership Internationale (czteromiesięczna). Inicjatywa podjęta była w 2002 r. przez prof. Guntera Lange- menedżera projektu z Południowej Turyngii, w ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci.

16.11.2005 - Spotkanie autorskie literata i absolwenta szkoły Witolda Banacha z uczniami - pasjonatami historii regionalnej i literatury science fiction.

04-05.03.2006  - VII Targi Edukacyjne. Organizatorzy: ZST, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Prometeusz.

22.03.2006 - III Regionalne Targi Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Kreator 2006”.

2006 - Przyznanie tytułu Przyjaciela ZST dla Jutty Rapp - szefowej Biura Europejskiego Południowej Turyngii z siedzibą w Suhl.

01.06.2006 - Zainstalowanie na domenie szkoły witryny internetowej: „Zabytki sztuki ludowej na ziemi ostrowskiej – szlak Pawła Brylińskiego”.

Rok szkolny 2006/2007 - Nowe pracownie w szkole na sumę 426 000 zł.: komputerowa i centrum multimedialne X 2, CNC, systemów mikroprocesorowych oraz sterowników mikroprocesorowych.

25.09.2006 - Konferencja międzynarodowa „Powiat Ostrowski w UE- doświadczenia i plany na przyszłość” w campusie ZST.

03 – 04.03.2007 - VIII Targi Edukacyjne. Uroczyste nadanie tytułu Przyjaciel ZST dla edukatorów i działaczy z Turyngii: Harald Brueckner, Klaus Mueller, Gerd Czok. Otwarcie targów konferencją pt.: „Współpraca Powiatu Ostrowskiego z Turyngią w ramach europejskich projektów oświatowych.

3.04.2007 - Zajęcia z uczniami ZST prowadzone przez studentów organizacji AISEC pochodzących z Chin i Nigerii.

2007 - Targi Pracy skierowane do przyszłych absolwentów szkoły.

14.09.2007 - III Ostrowski Festiwal Nauki z warsztatami mechatronicznymi pod hasłem „Odpowiadamy na potrzeby XXI wieku”.

18.10.2007 - Seminarium poświęcone problematyce doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych pt.: „Wprowadzenie w świat pracy”.

22.10.2007 - Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych – wystawa miniatur wydawniczych w bibliotece szkolnej oraz złotych myśli o książce, bibliotece i czytaniu w całej szkole.

14.12.2007 - Konferencja „Edukacja zawodowa w kontekście wyzwań rynku pracy – spojrzenie z różnych perspektyw”.

17-19.03.2008 - Wystawa biblioteczna w ramach historii regionalnej: „Sztuka ludowa naszego regionu – rzeźby Pawła Brylińskiego (1814-1890)”.

2008 - Szkolna akcja krwiodawstwa pod kierunkiem mgr Pawła Jakubowskiego (100 uczniów oddało 40 litrów krwi).

24.09 - 30.09.2008 - IV Ostrowski Festiwal Nauki zorganizowany przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe.

07.03 –08.03.2009 - X Targi Edukacyjne na terenie szkoły pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Prometeusz.

05.06.2010 - Przyznanie dla ZST wyróżnienia w kategorii odpowiedzialny biznes na Ogólnopolskim Konkursie - Najlepsze Młodzieżowe Mini - przedsiębiorstwo.

12-13.03.2010 - XI Targi Edukacyjne pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Lokalnej Prometeusz.

22.04.2010 - Nadanie medalu „Przyjaciel ZST” dla: Harald Brueckner – Dyrektor Centrum Szkolenia Zawodowego w Suhl, Klaus Mueller – Dyrektor Szkoły Zawodowej w Zella Mehlis i Gerd Czok – członek stowarzyszenia Partnership International.

09.2010 - Szkoła w trakcie procesu termomodernizacji, koszt inwestycji 5,4 mln zł.

2010 - Dyplom dla ZST za uczestnictwo w II Konkursie Wiedzy o UE. Organizator Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.

12.01.2011 - Uzyskanie przez szkołę 15 miejsca w Polsce oraz tytułu: „Najlepsze Technikum w Wielkopolsce” w XIII Rankingu Techników organizowanego przez czasopisma „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”.

18.01.2011 - Zakończenie termomodernizacji krytej pływalni Delfin na kwotę 1,5 mln zł.

16, 23, 30.03.2011 - Zajęcia politechniczne w szkole dla gimnazjalistów.

18.03.2011 - XII Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego, zorganizowane przez Stowarzyszenie ZAP-Edukacja. Hasło ekspozycji: „Edukacja drogą do kariery zawodowej”.

11.03.2011 - I miejsce z zakresu fizyki ucznia Piotra Potrasiaka za prezentację multimedialną zatytułowaną „Energia z atomu wzięta”, zademonstrowaną w ODN Kalisz.

12.04.2011 - Konferencja nt.: „Perspektywy szkolnictwa zawodowego w aspekcie nowych podstaw programowych do przedmiotów zawodowych”.

2011 - III miejsce gazetki Chwazstek w Polsce na „XVI Forum Pismaków”, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

20.04. 2011 - Przyznanie ZST tytułu Szkoły Odkrywców Talentów przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall.

2011 - XII edycja Konkursu Elektronik Roku (od 1999 r.)

2011 - VIII edycja Konkursu Informatycznego Cyborg (od 2004 r.)

2011 - Eliminacje Okręgowe XLIV Olimpiady Innowacji Technicznych.

08–21.05.2011 - Staż 15 uczniów w Sonnenberg z automatyki, hydrauliki, pneumatyki, sterowników i frezowania - Europass.

10.2011 - Udział uczniów klas IV w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym CEO „Młodzi głosują” .

Rok szkolny 2011/2012 - Udział uczniów w projekcie „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

10.01.2012 - Zajęcie przez szkołę 27 miejsca w kraju i 3 w Wielkopolsce, w XIV Ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

17-18.03.2012 - XIII Targi Edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego zorganizowane na terenie szkoły przez Stowarzyszenie ZAP – edukacja, pod hasłem: „Aby człowiek był silny, należy go uczyć”.

31.08.2012 - Uroczystości 50 – lecia Zespołu Szkół Technicznych.


Informacje zebrane na podstawie PAMIĘTNIKA ZJAZDOWEGO - - - Od szkoły przyzakładowej do najlepszego technikum w Wielkopolsce.

 

 

 

1.png2.png3.png4.png5.png5a.png6.png7.png8.png9.pngfooter_kalisz.pnglogo_spoleczna.png

Strona używa plików cookies (ciasteczek).

Informacje o ciasteczkach. ..........................................Akceptuj cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information