Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Artykuły

fotogalerie

Czas zawodowców BIS

FILMOTEKA

praktyki zagraniczne

Biuletyn BIP

           Zespół Szkół Technicznych dysponuje wieloma doskonale wyposażonymi pracowniami, w których prowadzone są zajęcia dla poszczególnych zawodów.
Od roku 1996 ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w nowych salach, w "PAWILONIE". Znajdują się tam pracownie elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowej, systemów mikroprocesorowych, sterowników PLC oraz pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Oprócz tego szkoła ma pracownię automatyki, pracownię energetyki odnawialnej, pracownię systemów elektroniki użytkowej, sześć pracowni komputerowych (w tym dwie systemów operacyjnych i sieci komputerowych) podłączonych do sieci Internet, dwa centra multimedialne, dwie sale gimnastyczne, krytą pływalnię, studio telewizyjne, klub krótkofalarski i laboratorium warsztatowe, w którym uczniowie zmontowali 600 komputerów PC. 

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym uprawnionym do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach monter mechatronik, technik mechatronik, technik elektronik i technik informatyk.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki W pracowni uczniowie sprawdzają podstawowe prawa elektrotechniki, poznają działanie elementów i układów elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz metody pomiarów elektrycznych elementów i układów, zarówno dla prądu stałego jak i przemiennego. Pomiary wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej (mierników cyfrowych, generatorów, oscyloskopów, częstościomierzy i zasilaczy laboratoryjnych).

Pracownia automatyki Pracownia wyposażona jest w sprzęt i urządzenia, które pozwalają symulować i sprawdzać działanie przyrządów automatyki przemysłowej. Uczniowie poznają elementy, urządzenia i układy automatyki oraz zasady pomiarów: przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, prędkości obrotowej, przesunięcia liniowego i kątowego. Obserwują zasadę działania przetworników pomiarowych. Uczą się programowania i obsługi regulatorów. W pracowni znajduje się robot przemysłowy, na którym uczniowie w praktyce poznają zasady oraz sposoby programowania jego ruchów. Uczniowie mają też do dyspozycji komputery PC z oprogramowaniem służącym do projektowania i symulacji procesów automatycznej regulacji. Samodzielnie projektują, montują i uruchamiają układy wyposażone w elementy wykorzystujące sprężone powietrze. Tego typu układy występują w liniach produkcyjnych wszystkich gałęzi przemysłu.

Pracownia sterowników PLC W pracowni sterowników PLC znajduje się kilkadziesiąt stanowisk wyposażonych w sterowniki swobodnie programowalne takich producentów, jak: Siemens, Mitsubishi, Telemecanique oraz Schiele. Uzupełnieniem każdego stanowiska jest komputer PC z oprogramowaniem wspomagającym pisanie i uruchamianie programów w kilku językach programowania. Dodatkowo możliwa jest wizualizacja procesów na panelu operatorskim. Na zajęciach uczniowie nabywają umiejętności programowania i uruchamiania typowych układów sterowania maszyn i urządzeń pracujących nie tylko w przemyśle, ale również w życiu codziennym (np. sygnalizacja świetlna, brama garażowa, regulacja poziomu, układ sterowania taśmociągu, linie produkcyjne). Efektywnemu nauczaniu sprzyja prowadzenie zajęć w niewielkich grupach - na stanowisku pracuje maksymalnie dwóch uczniów.

Pracownia systemów mikroprocesorowych W pracowni systemów mikroprocesorowych odbywają się zajęcia, których zadaniem jest praktyczne zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu przygotowania, tworzenia i testowania programów stosowanych w mikroprocesorach sterujących urządzeniami AGD i RTV. tzw. mikrokontrolerami. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem zestawów DSM-51 (Dydaktyczny System Mikroprocesorowy), które skonstruowane są w oparciu o mikroprocesory Philips'a P80C32SBAA należące do grupy sprawdzonych procesorów INTEL '51. Mikrokontrolery znajdują zastosowanie zarówno w sprzęcie powszechnego użytku, w komputerach sterujących pracą układów ABS, ESP i in. we współczesnych pojazdach samochodowych, a także w systemach alarmowych itp.

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Pracownia CNC służy do nauki podstaw programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Uczniowie korzystają z frezarki TM1 firmy HASS, która jest maszyną szkolno-produkcyjną i spełnia wszystkie wymagania stawiane najnowszym obrabiarką CNC. Młodzież ma do dyspozycji oprogramowanie firmy KELLER służące do nauki programowania obrabiarek CNC oraz symulacji obróbki toczenia i frezowania. Gotowe programy, które uczniowie tworzą na komputerach są przesyłane do procesora maszyny i tam wykonywane.

Pracownia podstaw techniki komputerowej To pracownia, w której uczniowie poznają zasady funkcjonowania układów cyfrowych istotnych dla zrozumienia bardziej skomplikowanych układów komputera, takich jak mikroprocesory czy pamięci. Zdobywają wiedzę o zasadach działania mikroprocesora i jego współpracy z innymi elementami systemu komputerowego. Podczas zajęć uczniowie poznają koncepcję współpracy komputera z urządzeniami peryferyjnymi. Wykonywane ćwiczenia pozwalają poznać zasadę działania kart graficznych i monitorów, jednostek pamięci masowych, a także pracę komputerów w sieci. Zajęcia mają na celu przygotowanie przyszłych techników informatyków do eksploatacji, naprawy i montażu komputerów osobistych.

Pracownia systemów i sieci komputerowych w pracowni systemów i sieci komputerowych zdobywają umiejętności zawodowe uczniowie uczący się w zawodzie technik informatyk. Uczniowie wykorzystują symulatory sieciowe oraz fizyczne komponenty sieci komputerowej począwszy od serwerów, routerów, przełączników a skończywszy na hostach klienckich. Pracownia umożliwia zapoznanie uczniów z montażem, konfiguracją oraz obsługą poszczególnych elementów nowoczesnej sieci komputerowej. Na zajęciach każdy uczeń może zbudować, skonfigurować i przetestować własną sieć przewodową oraz bezprzewodową.  Tu odbywają się również zajęcia w ramach CISCO Networking Academy.

W pracowni energetyki odnawialnej znajdują się funkcjonalne modele źródeł energetyki odnawialnej takie jak: panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, ogniwa paliwowe – wodorowe i etanolowe, sterownik pompy ciepła. Podczas zajęć uczniowie uruchamiają poszczególne źródła energetyki odnawialnej oraz przeprowadzają badania poszczególnych źródeł, dzięki którym lepiej potrafią dobrać i zastosować konkretne źródło energetyki odnawialnej w danym przypadku. Ponadto na wyposażeniu pracowni jest kamera termowizyjna umożliwiająca przeprowadzanie inspekcji budynków po termomodernizacji oraz prowadzenie wielu innych ciekawych pomiarów np. sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych itp.

Pracownia systemów elektroniki użytkowej – pracownia zajmuje się projektowaniem i budową urządzeń z zakresu szeroko rozumianej elektroniki użytkowej. Na zajęciach uczniowie poznają wymagania techniczne dotyczące elementów składowych naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, dobór anten oraz możliwość pomiarów poziomu sygnałów. Pracownia posiada stanowiska laboratoryjne umożliwiające doprowadzenia sygnału telewizji TV/SAT, co pozwala przeprowadzić pełną instalację typowego odbiornika telewizji satelitarnej.
Na pracowni uczeń ma możliwość  formatowania elementów czujników wielkości nieelektrycznych w instalacjach alarmowych oraz projektowania sieci WLAN z wykorzystaniem dostępu bezprzewodowego.

Laboratorium Warsztatowe

Laboratorium realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakresie:

-obróbki ręcznej
-obsługi narzędzi pomiarowych
-pracy na maszynach obróbki skrawaniem
-programowania, uruchamiania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie
-projektowania i wykonywania obwodów drukowanych metodą fotochemiczną
-montażu i uruchamiania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
-montażu układów automatyki
-projektowania i montażu układów mechatronicznych z wykorzystaniem sterowników PLC‑LOGO!

W ramach Laboratorium funkcjonują następujące pracownie:
Pracownia obróbki ręcznej
, w której uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu podstaw ślusarstwa, czytania dokumentacji technicznej i posługiwania się narzędziami pomiarowymi. Przy pomocy specjalistycznych narzędzi wykonują operacje: trasowania, wiercenia, gwintowania, piłowania i inne.
Pracownia pomiarów warsztatowych, w której młodzież uczy się mierzenia przyrządami suwakowymi, mikrometrycznymi, wykonuje pomiary kątów oraz zapoznaje się z przyrządami wzorcowymi i sprawdzianami. W pracowni przeprowadzane są próby wytrzymałościowe materiałów oraz pomiary twardości.
Pracownia obróbki mechanicznej posiada tokarkę i frezarkę uniwersalną, dłutownicę, piłę ramową, wiertarki kadłubowe itp. Uczniowie uczą się pracy na tych maszynach, wykonują poszczególne operacje obróbki skrawaniem z wykorzystaniem dokumentacji technicznej.
Dwie pracownie projektowania i montażu układów elektronicznych oraz automatyki wyposażone są w stanowiska komputerowe do projektowania obwodów drukowanych i wykonywania płytek metodą fotochemiczną, w stanowiska do programowania sterowników LOGO! oraz do projektowania, montażu i uruchamiania układów elektronicznych i automatyki.
Pracownia mechatroniczna z instalacją pneumatyczną i stanowiskami komputerowymi do projektowania systemów mechatronicznych oraz stanowiskami ze sterownikami PLC i tablicami dydaktycznymi do montażu układów pneumatycznych sterowanych za pomocą sterowników lub styczników. W pracowni odbywa się montaż urządzeń pneumatycznych i elektropneumatycznych.


 

1.png2.png3.png4.png5.png5a.png6.png7.png8.png9.pngfooter_kalisz.pnglogo_spoleczna.png

Strona używa plików cookies (ciasteczek).

Informacje o ciasteczkach. ..........................................Akceptuj cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information