Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Artykuły

fotogalerie

Czas zawodowców BIS

FILMOTEKA

praktyki zagraniczne

Biuletyn BIP

 

Początek roku szkolnego dla 33 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczął się na bogato. Grupa 18 wychowanków z anglistami Celiną Krzyżańską i Zbigniewem Stachurskim wyjechała do Plymouth w południowej Anglii, aby odbyć staże w tamtejszych firmach związanych z branżą mechatroniczną i elektroniczną. Staż był realizowany w okresie od 11 września do 24 września 2016 roku. Natomiast 15 uczniów z trzecich klas mechatronicznych wyjechało z germanistką Dominiką Sadowską do Niemiec a dokładnie do Hildburghausen w Turyngii w terminie od 19 września do 30 września 2016 r. Staże zagraniczne były realizowane w ramach projektu Powiatu Ostrowskiego pt. Europejskie mobilności zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Sam projekt to efekt wspópracy Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz grona pedagogicznego Zespołu Szkół Technicznych. Koordynatorami projektu jest Marta Biernat i Tomasz Sobczak z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Elektronicy musieli codziennie uczęszczać na ośmiogodzinne praktyki, które odbywały się w Anglii, w miejscowych firmach na terenie Plymouth. Każdy z elektroników pracował w innej firmie serwisowej. Naprawiali sprzęt elektroniczny i zakładali instalacje. Szkolenie mechatroników odbywało się w inny sposób. Stażyści grupowo pracowali w różnych zakładach związanych z branżą mechatroniczną na terenie Plymouth m.in. PEG Precision specjalizującej się w obróbce metali, Algram Group Ltd, ekspert w obróbce plastyku, Significant Signs Ltd., firma graficzna produkująca szyldy, znaki i banery na potrzeby rynku brytyjskiego. Warto wspomnieć o firmie o zasięgu bardziej globalnym jak Source Engineering, która zaimponowała naszym uczniom pełną automatyką na wysokim poziomie. W sumie młodzi mechatronicy uczęszczali na zajęcia, aż w 10 zakładach rozmieszczonych w samym Plymouth, jak i poza miastem na terenie hrabstwa Devon, mając okazję poznania warunków pracy na najnowszych maszynach CNC. W czasie wolnym wszyscy uczestniczyli w programie kulturowym realizowanym w samym Plymouth, które jest atrakcyjnym nadmorskim miastem z pięknymi widokami, klifami i urokliwymi zabytkowymi dzielnicami sięgającymi nawet czasów elżbietańskich. Poza tym wieczorami uczniowie chodzili do kina i na kręgle integrując się z lokalną społecznością.

Mechatronicy, którzy odbywali staż w Hildburghausen doskonalili swoje umiejętności w rysowaniu detali w formacie 2D i 3D w programie Inventor oraz zajmowali się programowaniem i obsługą frezerki CNC. Skupili się na realizacji założeń projektu, naszkicowali i zwymiarowali litery polskiego alfabetu. Następnie napisali program, zaprogramowali frezerkę i wyfrezowali litery. Przenieśli się także w świat wymiarowania 3D. Pracowali z maszyną pomiarową firmy Wenzel. Najnowocześniejsze maszyny CNC oglądali w zakładzie Feintechnik – HARRY’S, który zajmuje się produkcją maszynek do golenia. Zapoznali się z linią produkcyjną firmy Noblex, która specjalizuje się w wytwarzaniu lornetek i lunet. W czasie wolnym uczniowie zwiedzali urocze zakątki południowej Turyngii i nie tylko. Poznali historię miasteczka Meiningen, które słyniez znakomitego teatru. Zwiedzili skocznię i halę śnieżną w Oberhofie, zawitali do Erfurtu, poznali historię miasta oraz zabytki. W zamku w Coburgu, mogli przymierzyć element zbroi rycerskiej i poczuć się jak średniowieczni rycerze.

Niewątpliwie staże zagraniczne kształcą uczniów nie tylko pod kątem zawodowym, ale przede wszystkim językowym i kulturowym. Najlepiej staż podsumował Jakub- jeden  z uczestników:

„Jestem bardzo zadowolony z zrealizowanego planu stażu, gdyż mogłem rozwinąć swoje umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywać problemy w sferze technicznej na odpowiednio wcześniej przygotowanych programach. Miałem okazję zobaczyć i posłuchać o najnowocześniejszych maszynach stosowanych w przemyśle. Poszerzyłem swoje horyzonty jako Europejczyk oraz podniosłem swoje umiejętności komunikacyjne w języku obcym. Ponadto podczas stażu dużo zwiedziliśmy i zapoznaliśmy się z tamtejszą kulturą.”

Założeniem projektu jest trawałość jego efektów, który to mógłby być spożytkowany w przyszłości  w celach edukacyjnych. W tym celu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uczestniczący w stażach w Wielkiej Brytanii i Niemczech wykonali na maszynie CNC alfabet i zestaw cyfr, które to przekażą w najbliższym czasie dzieciom z wybranego przedszkola w Ostrowie Wielkopolskim. W przyszłości efekty pracy uczestników staży w zawodzie mechatronik będą z powodzeniem wykorzystywane przez przedszkolaków z Powiatu Ostrowskiego. 

Dominika Sadowska

Projekt  otrzymał dofinansowanie z funduszy UE

 

 


 

Projekt pn. „Europejskie mobilności zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”, to efekt współpracy Powiatu Ostrowskiego, Hildburghäuser Bildungszentrum e. V., Berufsbildungs- und Technolgiezentrum Rohr-Kloster, Europa Training UK Ltd i The Training Partnership Ltd.

Uczestnikami projektu jest między innymi 60 uczniów naszej szkoły kształcących się na kierunkach: mechatronika (20 osób), informatyka (20 osób), energetyka odnawialna (20 osób).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego uczestników oraz perspektyw ich zatrudnienia. Rozwój zawodowy uczestników, a więc nabycie przez nich nowych przydatnych kwalifikacji i umiejętności, zapewniony będzie przez realizację 2 tygodniowych programów staży w zawodach: mechanik samochodowy, budowlaniec, geodeta, mechatronik, informatyk, technik energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu oraz logistyk. Realizacja staży odbywać się będzie w nowoczesnych placówkach kształcenia zawodowego na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu dzięki przygotowaniu językowemu, możliwości obcowania na co dzień z językiem obcym zawodowym w instytucjach partnerskich, znacznie poprawią również swoje kompetencje językowe. Taka wiedza zwiększy ich motywację, zdolność i pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym. Przygotowanie kulturowe, obcowanie z kulturą i życiem codziennym w kraju partnera, zwiększy świadomość kulturową, umożliwi nabycie umiejętności międzykulturowych młodych Europejczyków, a także wzbogaci ich wiedzę na temat wspólnej Europy.

Przewidywane rezultaty realizacji projektu: rezultaty miękkie (nabycie umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie innowacji technologicznych, poprawa ich kompetencji językowych, wzrost pewności siebie, poprawa kompetencji kulturowych), rezultaty twarde (zdobycie certyfikatów potwierdzających realizację, otrzymanie dokumentów Europass, współpraca ponadnarodowa 4 partnerów.

PROJEKT FINANSOWANY ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 


Praktyki zawodowe w Anglii 2015 

 


 Zobacz wszystkie


 

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH
12-25 kwietnia 2015 r.

Grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim pod opieką nauczycielki języka niemieckiego Anny Mrowińskiej odbyła w terminie od 12.04. do 25.04.2015 r. dwutygodniowy staż zawodowy w Turyngii (Niemcy). Uczestnikami kursu byli uczniowie klas II i III o profilu mechatronicznym.

Przed wyjazdem na staż, uczniowie uczestniczyli w 30-godzinnym kursie językowym poszerzającym ich znajomość języka niemieckiego zawodowego na potrzeby praktyki. Także rodzice uczniów na specjalnym zebraniu przed wyjazdem, otrzymali szczegółowe informacje na temat stażu. Uczestnicy zostali wybrani przez Komisję Rekrutacyjną według wcześniej ustalonych kryteriów: wiedza zawodowa w dziedzinie mechatroniki, zaangażowanie ucznia w naukę zawodu, bardzo dobre wyniki w nauce, umiejętność konwersacji w języku niemieckim oraz wysoka kultura osobista. 

Młodzież wraz z opiekunem zakwaterowana była w internacie Hildburghäuser Bildungszentrum. W pierwszym i drugim tygodniu pobytu zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego HBZ w Eisfeld. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn sterowanych numerycznie, z zakresu programowania i obsługi maszyn CNC, programowania i obsługi sterowników mikroprocesorowych. Wykonywali także pomiary mechaniczne za pomocą specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Uczniowie obsługiwali program Inventor CAD do projektowania brył w 3D oraz wykonali na frezarce logo szkoły ZST, Powiatu Ostrowskiego i logo HBZ.

Zajęcia były bardzo ciekawe, prowadzone przez fachowców i dopasowane do możliwości uczniów. Zagadnienia teoretyczne poparte były ćwiczeniami praktycznymi. Na podstawie rozwiązanych zadań i wykonanych ćwiczeń każdy uczestnik stażu otrzymał certyfikat potwierdzający odbytą praktykę zagraniczną.

Po południu lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych przewidziane były liczne imprezy kulturalne. Uczniowie ZST zostali oprowadzeni po mieście Hildburghausen, zwiedzili muzeum porcelany i zabawek w Eisfeld, oraz muzeum mleka i reklamy w Hildburghausen. Biorąc udział w krótkich wędrówkach górskich młodzież ZST poznała okolicę i historię regionu oraz podziwiała malowniczy krajobraz Turyngii. Wiele satysfakcji dostarczyły uczniom wycieczki do Coburga, miasteczka w Bawarii i Erfurtu, stolicy kraju związkowego Turyngii. W Coburgu młodzież zwiedziła twierdzę Veste, park zamkowy, obejrzała ratusz miejski i zabytkowe kamienice. Następnie Dyrektor HBZ Kai Michaelis zaprosił uczestników na uroczysty, typowo bawarski obiad. W Erfurcie przewodnik przedstawił uczniom historię miasta, pokazał Katedrę, Kościół Św. Seweryna, most Krämerbrücke oraz starą Synagogę. Ciekawym doświadczeniem dla przyszłych techników było zwiedzanie jednego z lokalnych zakładów pracy FEINTECHNIK w Eisfeld, produkującego na cały świat żyletki i maszynki do golenia, gdzie stosowane były najnowsze technologie.

Uczniowie zostali także zaproszeni przez Dyrektora HBZ na wspólnego grilla, gdzie podsumowano projekt i rozdano certyfikaty. Każdy uczeń podzielił się swoimi refleksjami na temat odbytego stażu. 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH
12-25 kwietnia 2015 r.

Kolejna grupa piętnastu uczniów ZST odbyła w dniach od 14 do 26 września 2014 roku staże zawodowe w mieście Sonneberg, w Turyngii. W czasie pobytu w Niemczech młodzi mechatronicy brali udział w teoretycznych i praktycznych zajęciach w szkole SBBS Sonneberg oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego SAZ.

Program wymiany obejmował zagadnienia z zakresu hydrauliki, pneumatyki, sterowania SPS i CNC oraz zajęcia praktyczne. Uczniowie mieli szanse wykorzystać w praktyce znajomość języka technicznego, ponieważ lekcje prowadzono wyłącznie w języku niemieckim. Oprócz zajęć w szkole uczestnicy wymiany zwiedzali zakłady przemysłowe: Mann&Humann, Kumatec, Federal Mogul, Alpla, Glaswerk Ernstthal - fabrykę butelek, hutę szkła w Lauschy, w których stosowane są systemy mechatroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

W czasie wolnym uczniowie ZST zwiedzili miasto Sonneberg, ze znanym w całej Europie Muzeum Zabawek, planetarium, wystawę wyrobów artystycznych w hucie szkła w mieście Lauscha. Uczestnicy wymiany mieli również czas na aktywny wypoczynek w takich miejscach jak: park linowy, ścianka wspinaczkowa, tor saneczkowy, basen czy kręgielnia.

Każdy uczeń otrzymał w ostatnim dniu stażu certyfikat i wyfrezowane na CNC logo szkoły. Starościna miasta Sonneberg - Christine Zitzmann, która wręczała osobiście certyfikaty podczas uroczystej kolacji, wyraziła uznanie dla umiejętności naszych uczniów i życzyła im samych sukcesów i kolejnej wizyty w tym pięknym regionie Niemiec.

 - Praktyki zawodowe w Turyngii to wydarzenie, które każdy uczestnik zapamięta na długo, to przygoda życia, która była możliwa dzięki projektom unijnym. Mam nadzieję, że wszyscy przekonali się jak bardzo ważna i nieodzowna jest dzisiaj nauka języków obcych i jak cenne są umiejętności zawodowe. Zajęcia prowadzone były przez doskonałych nauczycieli w świetnie wyposażonych salach i warsztatach. Szczególnie ważny dla naszych uczniów był nacisk na część praktyczną.  Uczniowie ZST wzorowo reprezentowali swoją szkołę, o czym świadczą pochlebne opinie niemieckich nauczycieli – mówi Dorota Sobczak, opiekun stażystów, nauczycielka języka niemieckiego w ZST.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z ostrowskim ZST. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH
15-27 września 2013 r.

Piętnastu uczniów ZST odbyło w dniach od 15 do 27 września 2013 roku staże zawodowe w mieście Sonneberg, w Turyngii. W czasie pobytu w Niemczech młodzi mechatronicy brali udział w teoretycznych i praktycznych zajęciach w szkole SBBS Sonneberg oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego SAZ. W miniony weekend Starościna Sonneberg odwiedziła z kolei Zespół Szkół Technicznych. 

Program wymiany obejmował zagadnienia z zakresu hydrauliki, pneumatyki, sterowania SPS i CNC oraz zajęcia praktyczne. Uczniowie mieli szanse wykorzystać w praktyce znajomość języka technicznego, ponieważ lekcje prowadzono wyłącznie w języku niemieckim. Oprócz zajęć w szkole uczestnicy wymiany zwiedzali zakłady przemysłowe: Mann&Humann, Kumatec, fabrykę szkła, hutę szkła, w których stosowana jest w produkcji mechatronika i nowoczesne technologie.
 
W czasie wolnym uczniowie ZST zwiedzili miasto Sonneberg, ze znanym w całej Europie Muzeum Zabawek, planetarium, wystawę wyrobów artystycznych w hucie szkła w mieście Lauscha. Uczestnicy wymiany mieli również czas na aktywny wypoczynek w takich miejscach jak: park linowy, ścianka wspinaczkowa, tor saneczkowy, basen czy kręgielnia.
 
Każdy uczeń otrzymał w ostatnim dniu stażu certyfikat i wyfrezowane na CNC logo szkoły. Dyrektor SBBS Sonneberg Jürgen Friess, przekazał na ręce opiekuna stażystów, Doroty Sobczak, logo ZST, wykonane w aluminium. Starościna Sonneberg Christine Zitzmann, która wręczała osobiście certyfikaty, wyraziła uznanie dla umiejętności naszych uczniów i życzyła im samych sukcesów i kolejnej wizyty w tym pięknym regionie Niemiec.

 - Praktyki zawodowe w Turyngii to wydarzenie, które każdy uczestnik zapamięta na długo, to przygoda życia, która była możliwa dzięki projektom unijnym. Mam nadzieję, że wszyscy przekonali się jak bardzo ważna i nieodzowna jest dzisiaj nauka języków obcych i jak cenne są umiejętności zawodowe. Uczniowie ZST wzorowo reprezentowali swoją szkołę, o czym świadczą pochlebne opinie niemieckich nauczycieli – mówi Dorota Sobczak, opiekun stażystów, nauczycielka języka niemieckiego w ZST.
 
Uczniowie odbywający staż w Niemczech w miniona sobotę, 5 października 2013 roku mieli okazję jeszcze raz spotkać się z Starościną Christine Zitzmann, która tym razem odwiedziła Zespół Szkół Technicznych. Młodzi ludzie przywitali Starościnę Sonnebergu bukietem kwiatów.

Już dzisiaj wiadomo, że wiosną 2014 roku następna grupa uczniów wyjeżdża do Niemiec i Anglii, a jesienią 2014 roku dwie kolejne.

Projekt został przygotowany przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z ZST w Ostrowie Wielkopolskim.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W ANGLII
19 maja - 1 czerwca 2013 r.

Grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła w terminie od 19 maja do 1 czerwca 2013 r. dwutygodniową praktykę zawodową w angielskim mieście Plymouth. Staż organizowany był w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami kursu byli uczniowie klas III o profilu informatycznym pod opieką nauczycielki języka angielskiego Doroty Kieliby. Przed wyjazdem na staż, uczniowie uczestniczyli w kursie językowym poszerzającym ich znajomość języka angielskiego zawodowego na potrzeby praktyki. Uczestnicy zostali wybrani według wcześniej ustalonych kryteriów: dobra lub bardzo dobra ocena z języka angielskiego, dobre oceny z przedmiotów zawodowych oraz wysoka kultura osobista.

Młodzież wraz z opiekunem zakwaterowana była u rodzin angielskich, każdy uczestnik w innej rodzinie. W pierwszym i drugim tygodniu pobytu uczniowie odbywali praktyki zawodowe w firmach informatycznych, każdy w innym miejscu. Uczniowie pracowali nad stronami internetowymi, zajmowali się serwisem sprzętu komputerowego, projektowali wizytówki i ulotki informacyjne oraz pracowali w sklepie internetowym.

We wszystkich firmach zajęcia odbywały się pod okiem fachowców. Zagadnienia teoretyczne poparte były ćwiczeniami praktycznymi. Na podstawie rozwiązanych zadań i wykonanych ćwiczeń każdy z beneficjentów otrzymał certyfikat potwierdzający odbytą praktykę zagraniczną.

Po południu lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych przewidziane były liczne imprezy kulturalne. Uczniowie ZST zostali oprowadzeni po mieście Plymouth, spotkali się z młodzieżą francuską, rumuńską i z Martyniki na wspólnym wyjeździe do The Eden Project w Kornwalii, dzięki czemu otrzymali możliwość wymiany swoich doświadczeń. Biorąc udział w wycieczkach młodzież ZST poznała okolicę i historię regionu oraz podziwiała malowniczy krajobraz. Wiele satysfakcji dostarczyła uczniom wycieczka do największego w Anglii akwarium, gdzie mogli podziwiać florę i faunę mórz i oceanów a także byli tam świadkami karmienia rekinów.

Program stażu i jego cele zostały zrealizowane w 100%. Oprócz poszerzenia swej wiedzy technicznej i rozbudzenia ciekawości w dziedzinie informatyki, języka angielskiego zawodowego, a także pogłębienia kompetencji zawodowych, uczniowie mieli okazję poznać kulturę, realia życia codziennego i obyczaje mieszkańców południa Anglii. Spotkanie z młodzieżą z wielu krajów z całego świata zaowocowało nawiązaniem stosunków koleżeńskich. Wizyta ta pomogła w obaleniu stereotypów egzystujących w świadomości tych narodów.

Duże wrażenie zarówno na nauczycielach, pracownikach szkoły i zakładów pracy w Plymouth wywarła wysoka kultura osobista uczniów naszej szkoły. Młodzież była bardzo punktualna, zdyscyplinowana i chętnie uczestniczyła w zajęciach praktycznych i kulturalnych.
 
Dzięki programowi, młodzi ludzie mieli możliwość zapoznania się z życiem codziennym angielskiej rodziny, podnieśli swoje kwalifikacje i umiejętności na skalę europejską. Pogłębili wiedzę techniczną i poczuli się obywatelami zjednoczonej Europy. Uczniowie doskonalili także znajomość języka angielskiego na potrzeby zawodowej aktywności. Pobyt w Anglii, który stworzył uczniom lepsze możliwości do uczenia, zmobilizuje ich niewątpliwie do dalszej intensywnej nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz do inwestowania w siebie – mówi Dorota Kieliba, opiekunka grupy, nauczycielka języka angielskiego w ZST.
 

Projekt „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim” został zrealizowany i dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Archiwum - pobierz plik pdf

 

1.png2.png3.png4.png5.png5a.png6.png7.png8.png9.pngfooter_kalisz.pnglogo_spoleczna.png

Strona używa plików cookies (ciasteczek).

Informacje o ciasteczkach. ..........................................Akceptuj cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information